[SOLVED] Ano ang tunay na layunin ng lipunan?

Ano ang tunay na layunin ng lipunan?

Answer:

The Answer for ano ang tunay na layunin ng lipunan

Kapayapaan at kabaitan sa lahat

Ang paglalarawan:

Dahil iyon talaga ang dapat na gawin ng tribu ay mabuti si Laura Satung kaya’t hindi lahat ng mga problema ay at laging masaya hahaha Hindi ako sigurado ang aking sagot ngunit sa palagay ko

Sumagot:

Ang simple ay mabuti

Paglalarawan:

Sa lipunan, ang totoong layunin ay ang pagkakaisa o sama-samang pagkilos ng bawat mamamayan upang makamit ang kabutihang panlahat at paunlarin ang bawat isa.

Kahit na magkakaiba kami ng personal na interes, kailangan pa rin namin ang nasa parehong landas upang maging matagumpay ang bawat pagkilos.

Ang iba dito ay nangangailangan ng pagkakaisa at pagsasaalang-alang. Maaari mo lamang maiisip ang iyong sarili kung hindi ka kumilos bilang isang solong pangkat o samahan upang maging matagumpay.

Leave a Comment