[SOLVED] Ano ang alokasyonano ang kahulugan ng alokasyon

Ano ang alokasyonano ang kahulugan ng alokasyon

Answer:

ALOKASYON – ay isang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang-yaman upang lutasin ang suliranin ng lipunan ukol sa kakapusan

– ito ay tumutukoy sa paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang-yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao

Hope it helps…

The best answer for ano ang alokasyon?

Leave a Comment